image
 • Mototsugu Hachiya Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoa Mototsugu
  Hachiya
 • Yoshimitsu Yasue Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoar Yoshimitsu
  Yasue
 • Kanzo Schinckel Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Kanzo
  Schinckel
 • Walt Steenkamp Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Walt
  Steenkamp
 • Epineri Uluviti Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Epineri
  Uluviti
 • Kyo Yoshida Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Kyo
  Yoshida
 • Yusuke Sakamoto Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Yusuke
  Sakamoto
 • Jackson Hemopo Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Jackson
  Hemopo
 • Kota Iwamura Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Kota
  Iwamura
 • James
  Grayson
 • Honeti Taumohaapai Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBo Honeti
  Taumohaapai
 • Tonishio Vaiahu Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Tonishio
  Vaiahu
 • Matt Vaega Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Matt
  Vaega
 • Ben Paltridge Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Ben
  Paltridge
 • Kazuki Ishida Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Kazuki
  Ishida
 • Shogo Miura Toyota Verblitz Shogo
  Miura
 • Ryusei Kato Toyota Verblitz Ryusei
  Kato
 • Runya Che Toyota Verblitz Runya
  Che
 • Josh Dickson Toyota Verblitz Josh
  Dickson
 • Daichi Akiyama Toyota Verblitz Daichi
  Akiyama
 • Will Tupou Toyota Verblitz Will
  Tupou
 • Kazuki Himeno Toyota Verblitz Kazuki
  Himeno
 • Pieter-Steph du Toit Toyota Verblitz Pieter-Steph
  du Toit
 • Aaron Smith Toyota Verblitz Aaron
  Smith
 • Beauden Barrett Toyota Verblitz Beauden
  Barrett
 • Yuichiro Wada Toyota Verblitz Yuichiro
  Wada
 • Charlie Lawrence Toyota Verblitz Charlie
  Lawrence
 • Siosaia Fifita Toyota Verblitz Siosaia
  Fifita
 • Shuhei Yamaguchi Shuhei
  Yamaguchi.
 • Taichi Takahashi Toyota Verblitz Taichi
  Takahashi
Starting 15
Mototsugu Hachiya Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoa Mototsugu
Hachiya
Loosehead Prop Shogo Miura Toyota Verblitz Shogo
Miura
Yoshimitsu Yasue Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoar Yoshimitsu
Yasue
Hooker Ryusei Kato Toyota Verblitz Ryusei
Kato
Kanzo Schinckel Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Kanzo
Schinckel
Tighthead Prop Runya Che Toyota Verblitz Runya
Che
Walt Steenkamp Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Walt
Steenkamp
No 4 Lock Josh Dickson Toyota Verblitz Josh
Dickson
Epineri Uluviti Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Epineri
Uluviti
No 5 Lock Daichi Akiyama Toyota Verblitz Daichi
Akiyama
Kyo Yoshida Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Kyo
Yoshida
Blindside Flanker Will Tupou Toyota Verblitz Will
Tupou
Yusuke Sakamoto Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Yusuke
Sakamoto
Openside Flanker Kazuki Himeno Toyota Verblitz Kazuki
Himeno
Jackson Hemopo Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Jackson
Hemopo
No. 8 Pieter-Steph du Toit Toyota Verblitz Pieter-Steph
du Toit
Kota Iwamura Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Kota
Iwamura
Scrum Half Aaron Smith Toyota Verblitz Aaron
Smith
James
Grayson
Fly Half Beauden Barrett Toyota Verblitz Beauden
Barrett
Honeti Taumohaapai Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBo Honeti
Taumohaapai
Left Wing Yuichiro Wada Toyota Verblitz Yuichiro
Wada
Tonishio Vaiahu Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Tonishio
Vaiahu
Inside Centre Charlie Lawrence Toyota Verblitz Charlie
Lawrence
Matt Vaega Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Matt
Vaega
Outside Centre Siosaia Fifita Toyota Verblitz Siosaia
Fifita
Ben Paltridge Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Ben
Paltridge
Right Wing Shuhei Yamaguchi Shuhei
Yamaguchi.
Kazuki Ishida Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Kazuki
Ishida
Fullback Taichi Takahashi Toyota Verblitz Taichi
Takahashi
Substitutes
Yuki Miyazato Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Yuki
Miyazato
Ryuhei Arita Toyota Verblitz Ryuhei
Arita
Hayato Hosoda Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Hayato
Hosoda
Shunsuke Asaoka Toyota Verblitz Shunsuke
Asaoka
Tomoaki Ishii Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Tomoaki
Ishii
Yusuke Kizu Toyota Verblitz Yusuke
Kizu
Daniel Linde Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Daniel
Linde
Ryusei Koike Toyota Verblitz Ryusei
Koike
Marino Mikaele Tu'u Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Marino
Mikaele Tu'u
Masato Furukawa Toyota Verblitz Masato
Furukawa
Ryuto Fukuyama Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara DynaBoars Ryuto
Fukuyama
Kaito Shigeno Toyota Verblitz Kaito
Shigeno
Jack Stratton Mitsubishi Sagamihara DynaBoars Jack
Stratton
Tiaan Falcon Toyota Verblitz Tiaan
Falcon
Brackin Karauria-Henry Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dy Brackin
Karauria-Henry
Yuki Okada Toyota Verblitz Yuki
Okada