image
 • Shogo Miura Toyota Verblitz Shogo
  Miura
 • Toshikazu Nobeyama Toyota Verblitz Toshikazu
  Nobeyama
 • Yusuke Kizu Toyota Verblitz Yusuke
  Kizu
 • Daichi Akiyama Toyota Verblitz Daichi
  Akiyama
 • Ryoma Nishimura Toyota Verblitz Ryoma
  Nishimura
 • Pieter-Steph du Toit Toyota Verblitz Pieter-Steph
  du Toit
 • Masato Furukawa Toyota Verblitz Masato
  Furukawa
 • Kazuki Himeno Toyota Verblitz Kazuki
  Himeno
 • Kaito Shigeno Toyota Verblitz Kaito
  Shigeno
 • Willie Le Roux Toyota Verblitz Willie
  Le Roux
 • Vatiliai Tuidraki Toyota Verblitz Vatiliai
  Tuidraki
 • Charlie Lawrence Toyota Verblitz Charlie
  Lawrence
 • Rob Thompson Toyota Verblitz Rob
  Thompson
 • Yosuke Takahashi Toyota Verblitz Yosuke
  Takahashi
 • Tiaan Falcon Toyota Verblitz Tiaan
  Falcon
 • Suguru Kubo Green Rockets Tokatsu Suguru
  Kubo
 • Miyu Arai Green Rockets Tokatsu Miyu
  Arai
 • Satoshi Ueda Green Rockets Tokatsu Satoshi
  Ueda
 • Daiki Yamagiwa Green Rockets Tokatsu Daiki
  Yamagiwa
 • Jake Ball Green Rockets Tokatsu Jake
  Ball
 • Whetu Douglas Green Rockets Tokatsu Whetu
  Douglas
 • Ryoi Kamei Green Rockets Tokatsu Ryoi
  Kamei
 • Aseri Masivou Green Rockets Tokatsu Aseri
  Masivou
 • Nick Phipps Green Rockets Tokatsu Nick
  Phipps
 • Taisetsu Kanai Green Rockets Tokatsu Taisetsu
  Kanai
 • Kanta Omata Green Rockets Tokatsu Kanta
  Omata
 • Christian Laui Green Rockets Tokatsu Christian
  Laui
 • Maretino Nemani Green Rockets Tokatsu Maretino
  Nemani
 • Yuma Sugimoto Green Rockets Tokatsu Yuma
  Sugimoto
 • Lomano Lemeki Green Rockets Tokatsu Lomano
  Lemeki
Starting 15
Shogo Miura Toyota Verblitz Shogo
Miura
Loosehead Prop Suguru Kubo Green Rockets Tokatsu Suguru
Kubo
Toshikazu Nobeyama Toyota Verblitz Toshikazu
Nobeyama
Hooker Miyu Arai Green Rockets Tokatsu Miyu
Arai
Yusuke Kizu Toyota Verblitz Yusuke
Kizu
Tighthead Prop Satoshi Ueda Green Rockets Tokatsu Satoshi
Ueda
Daichi Akiyama Toyota Verblitz Daichi
Akiyama
No 4 Lock Daiki Yamagiwa Green Rockets Tokatsu Daiki
Yamagiwa
Ryoma Nishimura Toyota Verblitz Ryoma
Nishimura
No 5 Lock Jake Ball Green Rockets Tokatsu Jake
Ball
Pieter-Steph du Toit Toyota Verblitz Pieter-Steph
du Toit
Blindside Flanker Whetu Douglas Green Rockets Tokatsu Whetu
Douglas
Masato Furukawa Toyota Verblitz Masato
Furukawa
Openside Flanker Ryoi Kamei Green Rockets Tokatsu Ryoi
Kamei
Kazuki Himeno Toyota Verblitz Kazuki
Himeno
No. 8 Aseri Masivou Green Rockets Tokatsu Aseri
Masivou
Kaito Shigeno Toyota Verblitz Kaito
Shigeno
Scrum Half Nick Phipps Green Rockets Tokatsu Nick
Phipps
Willie Le Roux Toyota Verblitz Willie
Le Roux
Fly Half Taisetsu Kanai Green Rockets Tokatsu Taisetsu
Kanai
Vatiliai Tuidraki Toyota Verblitz Vatiliai
Tuidraki
Left Wing Kanta Omata Green Rockets Tokatsu Kanta
Omata
Charlie Lawrence Toyota Verblitz Charlie
Lawrence
Inside Centre Christian Laui Green Rockets Tokatsu Christian
Laui
Rob Thompson Toyota Verblitz Rob
Thompson
Outside Centre Maretino Nemani Green Rockets Tokatsu Maretino
Nemani
Yosuke Takahashi Toyota Verblitz Yosuke
Takahashi
Right Wing Yuma Sugimoto Green Rockets Tokatsu Yuma
Sugimoto
Tiaan Falcon Toyota Verblitz Tiaan
Falcon
Fullback Lomano Lemeki Green Rockets Tokatsu Lomano
Lemeki
Substitutes
Ryunosuke Momoji Toyota Verblitz Ryunosuke
Momoji
Yo Sato Green Rockets Tokatsu Yo
Sato
Runya Che Toyota Verblitz Runya
Che
Sunao Takizawa Green Rockets Tokatsu Sunao
Takizawa
Shunsuke Asaoka Toyota Verblitz Shunsuke
Asaoka
Taku Tohma Green Rockets Tokatsu Taku
Tohma
Kohei Yoshida Toyota Verblitz Kohei
Yoshida
Yoshiya Hosoda Green Rockets Tokatsu Yoshiya
Hosoda
Fetuani Lautaimi Toyota Verblitz Fetuani
Lautaimi
Luke Porter Green Rockets Tokatsu Luke
Porter
Kenta Fukuda Toyota Verblitz Kenta
Fukuda
Fumiaki Tanaka Green Rockets Tokatsu Fumiaki
Tanaka
Vatiliai Tuidraki Toyota Verblitz Vatiliai
Tuidraki
Tim Bennetts Green Rockets Tokatsu Tim
Bennetts
Jamie Henry Toyota Verblitz Jamie
Henry
Taqele Naiyaravoro Green Rockets Tokatsu Taqele
Naiyaravoro