GKIPAChampionshipLogo
 • Tom Osbourne London Scottish Tom
  Osbourne
 • Jack Musk London Scottish Jack
  Musk
 • Will Hobson London Scottish Will
  Hobson
 • Matthew Wilkinson London Scottish Matthew
  Wilkinson
 • Matas Jurevicius London Scottish Matas
  Jurevicius
 • Bailey Ransom London Scottish Bailey
  Ransom
 • Jack Ingall London Scottish Jack
  Ingall
 • Tom Marshall Tom
  Marshall.
 • Dan Nutton London Scottish Dan
  Nutton
 • Alec Lloyd-Seed London Scottish Alec
  Lloyd-Seed
 • Luke Mehson London Scottish Luke
  Mehson
 • Will Simonds London Scottish Will
  Simonds
 • Hayden Hyde London Scottish Hayden
  Hyde
 • Will Brown London Scottish Will
  Brown
 • Charlie Ingall London Scottish Charlie
  Ingall
 • Jacob Morris Cornish Pirates Jacob
  Morris
 • Harry Hocking Cornish Pirates Harry
  Hocking
 • Finlay Richardson Cornish Pirates Finlay
  Richardson
 • Will Britton Cornish Pirates Will
  Britton
 • Steele Barker Cornish Pirates Steele
  Barker
 • Alex Everett Cornish Pirates Alex
  Everett
 • Will Gibson Cornish Pirates Will
  Gibson
 • Hugh Bokenham Cornish Pirates Hugh
  Bokenham
 • Alex Schwarz Cornish Pirates Alex
  Schwarz
 • Bruce Houston Cornish Pirates Bruce
  Houston
 • Arthur Relton Cornish Pirates Arthur
  Relton
 • Joe Elderkin Cornish Pirates Joe
  Elderkin
 • Matt McNab Cornish Pirates Matt
  McNab
 • Will Trewin Cornish Pirates Will
  Trewin
 • Kyle Moyle Cornish Pirates Kyle
  Moyle
Starting 15
Tom Osbourne London Scottish Tom
Osbourne
Loosehead Prop Jacob Morris Cornish Pirates Jacob
Morris
Jack Musk London Scottish Jack
Musk
Hooker Harry Hocking Cornish Pirates Harry
Hocking
Will Hobson London Scottish Will
Hobson
Tighthead Prop Finlay Richardson Cornish Pirates Finlay
Richardson
Matthew Wilkinson London Scottish Matthew
Wilkinson
No 4 Lock Will Britton Cornish Pirates Will
Britton
Matas Jurevicius London Scottish Matas
Jurevicius
No 5 Lock Steele Barker Cornish Pirates Steele
Barker
Bailey Ransom London Scottish Bailey
Ransom
Blindside Flanker Alex Everett Cornish Pirates Alex
Everett
Jack Ingall London Scottish Jack
Ingall
Openside Flanker Will Gibson Cornish Pirates Will
Gibson
Tom Marshall Tom
Marshall.
No. 8 Hugh Bokenham Cornish Pirates Hugh
Bokenham
Dan Nutton London Scottish Dan
Nutton
Scrum Half Alex Schwarz Cornish Pirates Alex
Schwarz
Alec Lloyd-Seed London Scottish Alec
Lloyd-Seed
Fly Half Bruce Houston Cornish Pirates Bruce
Houston
Luke Mehson London Scottish Luke
Mehson
Left Wing Arthur Relton Cornish Pirates Arthur
Relton
Will Simonds London Scottish Will
Simonds
Inside Centre Joe Elderkin Cornish Pirates Joe
Elderkin
Hayden Hyde London Scottish Hayden
Hyde
Outside Centre Matt McNab Cornish Pirates Matt
McNab
Will Brown London Scottish Will
Brown
Right Wing Will Trewin Cornish Pirates Will
Trewin
Charlie Ingall London Scottish Charlie
Ingall
Fullback Kyle Moyle Cornish Pirates Kyle
Moyle
Substitutes
Austin Wallis London Scottish Austin
Wallis
Marlen Walker Cornish Pirates Marlen
Walker
Will Prior London Scottish Will
Prior
David Young Cornish Pirates David
Young
Ashley Challenger London Scottish Ashley
Challenger
A Johnson Cornish Pirates A
Johnson
Marijn Huis London Scottish Marijn
Huis
Hayden King Cornish Pirates Hayden
King
Ioan Rhys-Davies London Scottish Ioan
Rhys-Davies
John Stevens Cornish Pirates John
Stevens
Jonny Law London Scottish Jonny
Law
Ruaridh Dawson Cornish Pirates Ruaridh
Dawson
Stephen Kerins London Scottish Stephen
Kerins
Tom Pittman Cornish Pirates Tom
Pittman
Robbie McCallum London Scottish Robbie
McCallum
Robin Wedlake Cornish Pirates Robin
Wedlake