image
 • Nesta Mahina Kintetsu Liners Nesta
  Mahina
 • Kazuma Matsuda Kintetsu Liners Kazuma
  Matsuda
 • Ryu Iwakami Kintetsu Liners Ryu
  Iwakami
 • Tsuyoshi Murata Kintetsu Liners Tsuyoshi
  Murata
 • James Blackwell Kintetsu Liners James
  Blackwell
 • Patrick Tafa Kintetsu Liners Patrick
  Tafa
 • Shohei Nonaka Kintetsu Liners Shohei
  Nonaka
 • Jose Coyickal Seru Kintetsu Liners Jose Coyickal
  Seru
 • Keitaro Hitora Kintetsu Liners Keitaro
  Hitora
 • Quade Cooper Kintetsu Liners Quade
  Cooper
 • Ryosuke Kataoka Kintetsu Liners Ryosuke
  Kataoka
 • Patrick Stehlin Kintetsu Liners Patrick
  Stehlin
 • Tom Hendrickson Kintetsu Liners Tom
  Hendrickson
 • Tomoya Kimura Kintetsu Liners Tomoya
  Kimura
 • Yoshizumi Takeda Kintetsu Liners Yoshizumi
  Takeda
 • Kota Kaishi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kota
  Kaishi
 • Dane Coles Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Dane
  Coles
 • Satoshi Saita Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Satoshi
  Saita
 • Uwe Helu Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Uwe
  Helu
 • Ruan Botha Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Ruan
  Botha
 • Lappies Labuschagne Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Lappies
  Labuschagne
 • Takeo Suenaga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Takeo
  Suenaga
 • Faulua Makisi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Faulua
  Makisi
 • Shinobu Fujiwara Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shinobu
  Fujiwara
 • Tomoki Kishioka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Tomoki
  Kishioka
 • Haruto Kida Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Haruto
  Kida
 • Harumichi Tatekawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Harumichi
  Tatekawa
 • Rikus Pretorius Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Rikus
  Pretorius
 • Koga Nezuka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Koga
  Nezuka
 • Liam Williams Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Liam
  Williams
Starting 15
Nesta Mahina Kintetsu Liners Nesta
Mahina
Loosehead Prop Kota Kaishi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kota
Kaishi
Kazuma Matsuda Kintetsu Liners Kazuma
Matsuda
Hooker Dane Coles Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Dane
Coles
Ryu Iwakami Kintetsu Liners Ryu
Iwakami
Tighthead Prop Satoshi Saita Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Satoshi
Saita
Tsuyoshi Murata Kintetsu Liners Tsuyoshi
Murata
No 4 Lock Uwe Helu Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Uwe
Helu
James Blackwell Kintetsu Liners James
Blackwell
No 5 Lock Ruan Botha Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Ruan
Botha
Patrick Tafa Kintetsu Liners Patrick
Tafa
Blindside Flanker Lappies Labuschagne Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Lappies
Labuschagne
Shohei Nonaka Kintetsu Liners Shohei
Nonaka
Openside Flanker Takeo Suenaga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Takeo
Suenaga
Jose Coyickal Seru Kintetsu Liners Jose Coyickal
Seru
No. 8 Faulua Makisi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Faulua
Makisi
Keitaro Hitora Kintetsu Liners Keitaro
Hitora
Scrum Half Shinobu Fujiwara Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shinobu
Fujiwara
Quade Cooper Kintetsu Liners Quade
Cooper
Fly Half Tomoki Kishioka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Tomoki
Kishioka
Ryosuke Kataoka Kintetsu Liners Ryosuke
Kataoka
Left Wing Haruto Kida Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Haruto
Kida
Patrick Stehlin Kintetsu Liners Patrick
Stehlin
Inside Centre Harumichi Tatekawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Harumichi
Tatekawa
Tom Hendrickson Kintetsu Liners Tom
Hendrickson
Outside Centre Rikus Pretorius Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Rikus
Pretorius
Tomoya Kimura Kintetsu Liners Tomoya
Kimura
Right Wing Koga Nezuka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Koga
Nezuka
Yoshizumi Takeda Kintetsu Liners Yoshizumi
Takeda
Fullback Liam Williams Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Liam
Williams
Substitutes
Keiichi Kaneko Kintetsu Liners Keiichi
Kaneko
Hiroaki Sugimoto Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Hiroaki
Sugimoto
Kenta Tanaka Kintetsu Liners Kenta
Tanaka
Kazuki Kato Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kazuki
Kato
Andrew Makalio Kintetsu Liners Andrew
Makalio
Kengo Kitagawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kengo
Kitagawa
Takahito Sugahara Kintetsu Liners Takahito
Sugahara
JD Schickerling Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay JD
Schickerling
Jed Brown Kintetsu Liners Jed
Brown
Finau Tupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Finau
Tupa
Tomoya Nakamura Kintetsu Liners Tomoya
Nakamura
Shunta Koga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shunta
Koga
Haruki Kanazawa Kintetsu Liners Haruki
Kanazawa
Halatoa Vailea Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Halatoa
Vailea
Joshua Nohra Kintetsu Liners Joshua
Nohra
Gerhard van den Heever Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Gerhard
van den Heever