Fa'asiu Fuatai rugby player
Fa'asiu Fuatai rugby player

Fa'asiu Fuatai

1st Aug 1993 1.82m/94kg Fullback