image
 • Kazuhiro Kawata Shizuoka Blue Revs Kazuhiro
  Kawata
 • Takeshi Hino Shizuoka Blue Revs Takeshi
  Hino
 • Chikara Ito Shizuoka Blue Revs Chikara
  Ito
 • Yuya Odo Shizuoka Blue Revs Yuya
  Odo
 • Eishin Kuwano Shizuoka Blue Revs Eishin
  Kuwano
 • Riki Sugihara Shizuoka Blue Revs Riki
  Sugihara
 • Richard Goh Jones Shizuoka Blue Revs Richard Goh
  Jones
 • Kwagga Smith Shizuoka Blue Revs Kwagga
  Smith
 • Bryn Hall Shizuoka Blue Revs Bryn
  Hall
 • Syo Kiyohara Shizuoka Blue Revs Syo
  Kiyohara
 • Malo Tuitama Shizuoka Blue Revs Malo
  Tuitama
 • Viliami Tahitu'a Shizuoka Blue Revs Viliami
  Tahitu'a
 • Hiroto Kobayashi Shizuoka Blue Revs Hiroto
  Kobayashi
 • Kakeru Okumura Shizuoka Blue Revs Kakeru
  Okumura
 • Futo Yamaguchi Shizuoka Blue Revs Futo
  Yamaguchi
 • Gakuto Ishida Green Rockets Tokatsu Gakuto
  Ishida
 • Miyu Arai Green Rockets Tokatsu Miyu
  Arai
 • Takahiro Doi Green Rockets Tokatsu Takahiro
  Doi
 • Daiki Yamagiwa Green Rockets Tokatsu Daiki
  Yamagiwa
 • Jake Ball Green Rockets Tokatsu Jake
  Ball
 • Whetu Douglas Green Rockets Tokatsu Whetu
  Douglas
 • Ryoi Kamei Green Rockets Tokatsu Ryoi
  Kamei
 • Aseri Masivou Green Rockets Tokatsu Aseri
  Masivou
 • Nick Phipps Green Rockets Tokatsu Nick
  Phipps
 • Doga Maeda Green Rockets Tokatsu Doga
  Maeda
 • Lomano Lemeki Green Rockets Tokatsu Lomano
  Lemeki
 • Christian Laui Green Rockets Tokatsu Christian
  Laui
 • Koichi Matsuura Green Rockets Tokatsu Koichi
  Matsuura
 • Teruya Goto Green Rockets Tokatsu Teruya
  Goto
 • Tom Marshall Green Rockets Tokatsu Tom
  Marshall
Starting 15
Kazuhiro Kawata Shizuoka Blue Revs Kazuhiro
Kawata
Loosehead Prop Gakuto Ishida Green Rockets Tokatsu Gakuto
Ishida
Takeshi Hino Shizuoka Blue Revs Takeshi
Hino
Hooker Miyu Arai Green Rockets Tokatsu Miyu
Arai
Chikara Ito Shizuoka Blue Revs Chikara
Ito
Tighthead Prop Takahiro Doi Green Rockets Tokatsu Takahiro
Doi
Yuya Odo Shizuoka Blue Revs Yuya
Odo
No 4 Lock Daiki Yamagiwa Green Rockets Tokatsu Daiki
Yamagiwa
Eishin Kuwano Shizuoka Blue Revs Eishin
Kuwano
No 5 Lock Jake Ball Green Rockets Tokatsu Jake
Ball
Riki Sugihara Shizuoka Blue Revs Riki
Sugihara
Blindside Flanker Whetu Douglas Green Rockets Tokatsu Whetu
Douglas
Richard Goh Jones Shizuoka Blue Revs Richard Goh
Jones
Openside Flanker Ryoi Kamei Green Rockets Tokatsu Ryoi
Kamei
Kwagga Smith Shizuoka Blue Revs Kwagga
Smith
No. 8 Aseri Masivou Green Rockets Tokatsu Aseri
Masivou
Bryn Hall Shizuoka Blue Revs Bryn
Hall
Scrum Half Nick Phipps Green Rockets Tokatsu Nick
Phipps
Syo Kiyohara Shizuoka Blue Revs Syo
Kiyohara
Fly Half Doga Maeda Green Rockets Tokatsu Doga
Maeda
Malo Tuitama Shizuoka Blue Revs Malo
Tuitama
Left Wing Lomano Lemeki Green Rockets Tokatsu Lomano
Lemeki
Viliami Tahitu'a Shizuoka Blue Revs Viliami
Tahitu'a
Inside Centre Christian Laui Green Rockets Tokatsu Christian
Laui
Hiroto Kobayashi Shizuoka Blue Revs Hiroto
Kobayashi
Outside Centre Koichi Matsuura Green Rockets Tokatsu Koichi
Matsuura
Kakeru Okumura Shizuoka Blue Revs Kakeru
Okumura
Right Wing Teruya Goto Green Rockets Tokatsu Teruya
Goto
Futo Yamaguchi Shizuoka Blue Revs Futo
Yamaguchi
Fullback Tom Marshall Green Rockets Tokatsu Tom
Marshall
Substitutes
Richmond Tongatama Shizuoka Blue Revs Richmond
Tongatama
Ash Dixon Green Rockets Tokatsu Ash
Dixon
Shintaro Okamoto Shizuoka Blue Revs Shintaro
Okamoto
Sunao Takizawa Green Rockets Tokatsu Sunao
Takizawa
Sohei Nishimura Shizuoka Blue Revs Sohei
Nishimura
Keisuke Kikuta Green Rockets Tokatsu Keisuke
Kikuta
Samuela Anise Shizuoka Blue Revs Samuela
Anise
Luke Porter Green Rockets Tokatsu Luke
Porter
Murray Douglas Shizuoka Blue Revs Murray
Douglas
Tatsuru Owada Green Rockets Tokatsu Tatsuru
Owada
Yuki Yatomi Shizuoka Blue Revs Yuki
Yatomi
Tatsuya Fujii Green Rockets Tokatsu Tatsuya
Fujii
Kanta Shikao Shizuoka Blue Revs Kanta
Shikao
Tim Bennetts Green Rockets Tokatsu Tim
Bennetts
Tomokazu Kira Shizuoka Blue Revs Tomokazu
Kira
Kentaro Kodama Green Rockets Tokatsu Kentaro
Kodama