Voltex
Nagano Akinobu Kyuden Voltex

Nagano
Akinobu

No. 8
 • Dec 23, 1989
 • 1.80m
 • 100kg
Bio
Saito Genki Kyuden Voltex

Saito
Genki

Fly Half
 • Jan 9, 1984
 • 1.71m
 • 74kg
Bio
Nakamura Genki Kyuden Voltex

Nakamura
Genki

Blindside Flanker
 • Jun 8, 1993
 • 1.76m
 • 89kg
Bio
Otsubo Hiroaki Kyuden Voltex

Otsubo
Hiroaki

Outside Centre
 • Mar 6, 1984
 • 1.73m
 • 85kg
Bio
Onoda Hirofumi Kyuden Voltex

Onoda
Hirofumi

Tighthead Prop
 • Nov 21, 1984
 • 1.81m
 • 110kg
Bio
Gareth Holgate Kyuden Voltex

Gareth
Holgate

Outside Centre
 • Dec 3, 1987
 • 1.79m
 • 87kg
Bio
Chris Jack Kyuden Voltex

Chris
Jack

No 4 Lock
 • Sep 5, 1978
 • 2.01m
 • 115kg
Bio
Ben Jacobs Kyuden Voltex

Ben
Jacobs

Outside Centre
 • May 17, 1982
 • 1.83m
 • 95kg
Bio
Yoshida Katsuya Kyuden Voltex

Yoshida
Katsuya

Left Wing
 • Nov 9, 1985
 • 1.84m
 • 98kg
Bio
Abe Kazuki Kyuden Voltex

Abe
Kazuki

Scrum Half
 • Nov 30, 1985
 • 1.77m
 • 77kg
Bio
Yamashita Kazuto Kyuden Voltex

Yamashita
Kazuto

No 5 Lock
 • Jun 28, 1986
 • 1.92m
 • 95kg
Bio
Koyanagi Kazuyukii Kyuden Voltex

Koyanagi
Kazuyukii

Loosehead Prop
 • Apr 9, 1983
 • 1.75m
 • 108kg
Bio
Ikeda Keiji Kyuden Voltex

Ikeda
Keiji

Loosehead Prop
 • Jan 11, 1987
 • 1.78m
 • 109kg
Bio
Hayata Kenji Kyuden Voltex

Hayata
Kenji

Right Wing
 • May 26, 1987
 • 1.75m
 • 82kg
Bio
Kawasaki Kodai Kyuden Voltex

Kawasaki
Kodai

No 4 Lock
 • Aug 9, 1985
 • 1.88m
 • 106kg
Bio
Kichijo Kohei Kyuden Voltex

Kichijo
Kohei

No 4 Lock
 • Sep 13, 1975
 • 1.85m
 • 100kg
Bio
Imamura Koki Kyuden Voltex

Imamura
Koki

Loosehead Prop
 • Jul 20, 1989
 • 1.84m
 • 126kg
Bio
Kukimoto Kosei Kyuden Voltex

Kukimoto
Kosei

Fly Half
 • Dec 6, 1983
 • 1.73m
 • 84kg
Bio
Kurogi Kota Kyuden Voltex

Kurogi
Kota

Inside Centre
 • Jul 3, 1983
 • 1.75m
 • 88kg
Bio
Hirohata Kotaro Kyuden Voltex

Hirohata
Kotaro

Tighthead Prop
 • Mar 6, 1988
 • 1.77m
 • 115kg
Bio
Komori Kotaro Kyuden Voltex

Komori
Kotaro

Scrum Half
 • Nov 5, 1988
 • 1.65m
 • 70kg
Bio
Satou Kouki Kyuden Voltex

Satou
Kouki

Hooker
 • Jun 25, 1984
 • 1.72m
 • 100kg
Bio
Matsumoto Makoto Kyuden Voltex

Matsumoto
Makoto

Openside Flanker
 • Nov 19, 1983
 • 1.72m
 • 92kg
Bio
Yoshinaga Masahiro Kyuden Voltex

Yoshinaga
Masahiro

Left Wing
 • Oct 29, 1980
 • 1.71m
 • 73kg
Bio
Arima Masahiro Kyuden Voltex

Arima
Masahiro

Loosehead Prop
 • Jun 15, 1984
 • 1.80m
 • 108kg
Bio
Suefuji Masanobu Kyuden Voltex

Suefuji
Masanobu

Right Wing
 • May 21, 1984
 • 1.83m
 • 91kg
Bio
Ura Masato Kyuden Voltex

Ura
Masato

No 5 Lock
 • Dec 29, 1983
 • 1.90m
 • 105kg
Bio
Hasako Masatoshi Kyuden Voltex

Hasako
Masatoshi

No. 8
 • Jun 16, 1980
 • 1.84m
 • 101kg
Bio
Tom McVerry Kyuden Voltex

Tom
McVerry

Blindside Flanker
 • Jun 30, 1980
 • 1.87m
 • 105kg
Bio
Takai Michiro Kyuden Voltex

Takai
Michiro

Openside Flanker
 • Dec 18, 1989
 • 1.87m
 • 94kg
Bio
James Price Kyuden Voltex

James
Price

Scrum Half
 • Jul 31, 1985
 • 1.65m
 • 80kg
Bio
Nakanishi Ryota Kyuden Voltex

Nakanishi
Ryota

Hooker
 • Aug 8, 1986
 • 1.73m
 • 103kg
Bio
Urakawa Shintaro Kyuden Voltex

Urakawa
Shintaro

Blindside Flanker
 • Jul 23, 1986
 • 1.86m
 • 100kg
Bio
Kawarasaki Shun Kyuden Voltex

Kawarasaki
Shun

Openside Flanker
 • Apr 30, 1983
 • 1.80m
 • 92kg
Bio
Matsuo Tadasuke Kyuden Voltex

Matsuo
Tadasuke

Scrum Half
 • Nov 2, 1982
 • 1.67m
 • 70kg
Bio
Ooyama Takahiro Kyuden Voltex

Ooyama
Takahiro

Hooker
 • Mar 22, 1985
 • 1.75m
 • 100kg
Bio
Inoue Takahiro Kyuden Voltex

Inoue
Takahiro

No. 8
 • Nov 23, 1987
 • 1.84m
 • 97kg
Bio
Shindo Takeshi Kyuden Voltex

Shindo
Takeshi

Blindside Flanker
 • Apr 4, 1981
 • 1.85m
 • 105kg
Bio
Shima Takuya Kyuden Voltex

Shima
Takuya

Inside Centre
 • Dec 17, 1986
 • 1.83m
 • 95kg
Bio
Matunaga Tatuya Kyuden Voltex

Matunaga
Tatuya

Hooker
 • May 22, 1988
 • 1.75m
 • 97kg
Bio
Shokai Tomochiro Kyuden Voltex

Shokai
Tomochiro

Fullback
 • Sep 14, 1989
 • 1.86m
 • 88kg
Bio
Yoshiura Toshihiro Kyuden Voltex

Yoshiura
Toshihiro

No 4 Lock
 • May 23, 1984
 • 1.90m
 • 99kg
Bio
Obara Wataru Kyuden Voltex

Obara
Wataru

Blindside Flanker
 • May 29, 1989
 • 1.80m
 • 95kg
Bio
Yamaguchi Yuichi Kyuden Voltex

Yamaguchi
Yuichi

Inside Centre
 • Aug 23, 1981
 • 1.75m
 • 80kg
Bio
Aramaki Yusuke Kyuden Voltex

Aramaki
Yusuke

Fullback
 • Dec 1, 1988
 • 1.78m
 • 80kg
Bio
Honda Yuzo Kyuden Voltex

Honda
Yuzo

Fly Half
 • Jul 14, 1984
 • 1.78m
 • 84kg
Bio