Tsukasa Yasuda rugby player
Tsukasa Yasuda rugby player

Tsukasa Yasuda

28th Mar 1999 1.80m/104kg No. 8

Career

uyanCcEi_400x400 NTT DoCoMo Red Hurricanes Osaka
No. 8
2022 - present