Eddie Jones names his first training squad for Japan

Eddie Jones names his first training squad for Japan

Eddie Jones has named a whopping 24 uncapped players in the squad

Shogo Miura (Toyota, 9 caps), Takayoshi Mohara (Shizuoka, 0 cap)

Mamoru Harada (BL Tokyo, 0 cap), Kenji Sato (Waseda Univ., 0 cap)

Shuhei Takeuchi (Urayasu, 3 caps), Teruo Makabe (BL Tokyo, 0 cap)

Warner Dearns (BL Tokyo, 10 caps), Amato Fakatava (BR Tokyo, 6 caps), Chuka Ishibashi (Kyoto Sangyo Univ., 0 cap)


Michael Leitch (BL Tokyo, 83 caps), Kazuki Himeno (Toyota, 31 caps), Will Tupou (Toyota, 12 caps), Shuhei Matsuhashi (BR Tokyo, 8 caps)

Amanaki Saumaki (Kobe, 2 caps), Tiennan Costley (Kobe, 0 cap), Shohei Ito (BL Tokyo, 0 cap), Ryo Furuta (Mie, 0 cap), Keito Aoki (Teikyo Univ., 0 cap)


Kenta Fukuda (Toyota, 0 cap), Asahi Doei (Kyoto Sangyo Univ., 0 cap)

Lee Seung Sin (Kobe, 11 caps), Kenta Iemura (Shizuoka, 0 cap), Kotaro Ito (BR Tokyo, 0 cap)

Siosaia Fifita (Toyota, 12 caps), Taichi Mano (BL Tokyo, 0 cap), Samisoni Tua (Urayasu, 0 cap), Yuki Ikeda (BR Tokyo, 0 cap), Charlie Lawrence (Toyota, 0 cap), Yuta Akihama (Meiji Univ., 0 cap)

Taichi Takahashi (Toyota, 1 cap), Malo Tuitama (Shizuoka, 0 cap), Netani Vakayalia (BR Tokyo, 0 cap), Kanta Matsunaga (Kobe, 0 cap), Tomu Takamoto (BR Tokyo, 0 cap)

Kakeru Okumura (Shizuoka, 0 cap), Yoshitaka Yazaki (Waseda Univ., 0 cap)

Latest News