download
80'
Keisuke Moriya
Kick at Goal
75'
Corne Fourie
Shohei Hirano
Substitution
73'
Shota Fukui
Matt Todd
Substitution
71'
Shohei Yuzawa
Rynier Bernardo
Substitution
70'
Keisuke Moriya
Missed Penalty
64'
Yasuo Yamaji
Satoshi Ueda
Substitution
64'
Eddie Quirk
Shinici Tanaka
Substitution
64'
Kosuke Hashino
Israel Dagg
Substitution
55'
Kanta Higashionna
Suguru Igarashi
Substitution
49'
Keisuke Moriya
Missed Penalty
41'
Keisuke Moriya
Missed Conversion
41'
Yoshikazu Fujita
Try
36'
Keisuke Moriya
Conversion
36'
Digby Ioane
Try
30'
Kick at Goal
26'
Keisuke Moriya
Missed Conversion
26'
Iori Kaji
Try
24'
Israel Dagg
Yellow Card
24'
Tetsu Uehara
Fred Zeilinga
Substitution
24'
Keisuke Moriya
Missed Conversion
16'
Fred Zeilinga
Missed Penalty
9'
Fred Zeilinga
Kick at Goal
4'
Keisuke Moriya
Missed Conversion
3'
Itsuki Onishi
Try