download
 • Takumi
  Fujii
 • Yoki
  Takeuchi
 • Takashi Tanaka Honda Heat Takashi
  Tanaka
 • Yutaro Kamata Honda Heat Yutaro
  Kamata
 • Josh
  Bekhuis
 • David Milo Honda Heat David
  Milo
 • Ryota Kobayashi Honda Heat Ryota
  Kobayashi
 • Tomasi Soqeta Honda Heat Tomasi
  Soqeta
 • Ryota Kayama Honda Heat Ryota
  Kayama
 • Baden
  Kerr
 • Nobutaka Ubukata Honda Heat Nobutaka
  Ubukata
 • Shaun
  Treeby
 • Kaito Morikawa Honda Heat Kaito
  Morikawa
 • Kirisi
  Kuridrani
 • Lomano
  Lemeki
 • Keita Inagaki Panasonic Wild Knights Keita
  Inagaki
 • Atsushi Sakate Panasonic Wild Knights Atsushi
  Sakate
 • Asaeli Valu Panasonic Wild Knights Asaeli
  Valu
 • Sam Wykes Panasonic Wild Knights Sam
  Wykes
 • Daniel Heenan Panasonic Wild Knights Daniel
  Heenan
 • Itsuki
  Onishi
 • Matt
  Todd
 • Ben Gunther Panasonic Wild Knights Ben
  Gunther
 • Fumiaki Tanaka Panasonic Wild Knights Fumiaki
  Tanaka
 • Takuya Yamasawa Panasonic Wild Knights Takuya
  Yamasawa
 • Yoshikazu Fujita Panasonic Wild Knights Yoshikazu
  Fujita
 • Rikiya Matsuda Panasonic Wild Knights Rikiya
  Matsuda
 • Harold
  Vorster
 • Ryuji Noguchi Panasonic Wild Knights Ryuji
  Noguchi
 • Keisuke Moriya Panasonic Wild Knights Keisuke
  Moriya
Starting 15
Takumi
Fujii
Loosehead Prop Keita Inagaki Panasonic Wild Knights Keita
Inagaki
Yoki
Takeuchi
Hooker Atsushi Sakate Panasonic Wild Knights Atsushi
Sakate
Takashi Tanaka Honda Heat Takashi
Tanaka
Tighthead Prop Asaeli Valu Panasonic Wild Knights Asaeli
Valu
Yutaro Kamata Honda Heat Yutaro
Kamata
No 4 Lock Sam Wykes Panasonic Wild Knights Sam
Wykes
Josh
Bekhuis
No 5 Lock Daniel Heenan Panasonic Wild Knights Daniel
Heenan
David Milo Honda Heat David
Milo
Blindside Flanker Itsuki
Onishi
Ryota Kobayashi Honda Heat Ryota
Kobayashi
Openside Flanker Matt
Todd
Tomasi Soqeta Honda Heat Tomasi
Soqeta
No. 8 Ben Gunther Panasonic Wild Knights Ben
Gunther
Ryota Kayama Honda Heat Ryota
Kayama
Scrum Half Fumiaki Tanaka Panasonic Wild Knights Fumiaki
Tanaka
Baden
Kerr
Fly Half Takuya Yamasawa Panasonic Wild Knights Takuya
Yamasawa
Nobutaka Ubukata Honda Heat Nobutaka
Ubukata
Left Wing Yoshikazu Fujita Panasonic Wild Knights Yoshikazu
Fujita
Shaun
Treeby
Inside Centre Rikiya Matsuda Panasonic Wild Knights Rikiya
Matsuda
Kaito Morikawa Honda Heat Kaito
Morikawa
Outside Centre Harold
Vorster
Kirisi
Kuridrani
Right Wing Ryuji Noguchi Panasonic Wild Knights Ryuji
Noguchi
Lomano
Lemeki
Fullback Keisuke Moriya Panasonic Wild Knights Keisuke
Moriya
Substitutes
Akito
Fujinami
Seichi
Shimomura
Shota Takizawa Honda Heat Shota
Takizawa
Craig
Millar
Tomohiro
Nishigaki
Shohei Hirano Panasonic Wild Knights Shohei
Hirano
Tetuhi
Roberts
Ryu Koliniasi Holani Panasonic Wild Knights Ryu
Koliniasi Holani
Hiroto Kawasaki Honda Heat Hiroto
Kawasaki
Tevita Tupou Panasonic Wild Knights Tevita
Tupou
Daiyuu
Ishimori
Keisuke Uchida Panasonic Wild Knights Keisuke
Uchida
Paku Songi Honda Heat Paku
Songi
Yasataka Sasakura Panasonic Wild Knights Yasataka
Sasakura
Yuta Nakarai Honda Heat Yuta
Nakarai
Digby Ioane Panasonic Wild Knights Digby
Ioane